Interventii remediere defecte instalatie gaze

Executam interventii la instalatia de gaze. Remedierea defectiunii si repunerea in functiune a instalatiei de gaz oprita si sigilata de Distrigaz Sud.
Sunteţi ȋn permanenţǎ ȋn contact direct cu noi. Dispeceratul de urgenta al AquaGaz Instalatii are un numar de apel unic scurt. La acest număr de telefon operatorii  vor înregistra şi vor transmite rapid spre rezolvare toate solicitările şi sesizările consumatorilor.

Numărul este 0219738, apelabil 24 de ore din 24,  din orice reţea telefonică.

Vǎ stǎm la dispoziţie cu personal autorizat ANRE și cu experienţǎ ȋn Interventii remediere defecte instalatie gaze.

Ȋn acest scop, toate apelurile telefonice prin care este anunţatǎ o defecţiune tehnicǎ sau o urgenţǎ se direcţioneazǎ imediat cǎtre echipele noastre. Acestea se deplaseazǎ la adresa indicatǎ pentru constatarea, depistarea și remedierea defecţiunii și, dupǎ caz, acordarea de asistenţǎ tehnicǎ.

Pentru urgente interventii gaze si  repunerea in functiune a instalatiilor de utilizare, AquaGaz Instalatii a incheiat cudistrigazsud,Interventii remediere defecte instalatie gazeProtocol in vederea efectuarii operatiunilor de revizie tehnica la IUGN, in sensul legislatiei aplicabile in vigoare.

Extras din NTPEE-2008

14.44.(1) Remedierile defectiunilor constatate în instalatiile de utilizare si înlocuirea elementelor defecte sunt obligatia consumatorului si se realizeaza de catre operatori economici autorizati de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
(2) Dupa remedierea /înlocuirea instalatiei de utilizare, aceasta se supune probelor
de presiune, conform prevederilorcap. 12.
(3) Probele de presiune se efectueaza numai dupa demontarea contoarelor,scoaterea din functiune a instalatiei si blindarea acesteia.
(4) Sunt interzise solutiile provizorii de remediere a defectelor.
(5) Conditiile de efectuare a probelor de presiune se consemneaza în procesulverbal de receptie tehnica a instalatiei de utilizare, întocmit conform Anexei 3.
14.45.(1)Pentru modificari ale instalatiei de utilizare a gazelor naturale, consumatoruleste obligat sa înainteze spre avizare operatorului SD documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor, întocmite conform prevederilor art.2.7.
(2) Înlocuirea instalatiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificari de debit instalat, presiune, masurare a consumului de gaze, traseu al instalatiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi etc. se efectueaza pe baza si cu respectarea documentatiei tehnice care a stat la bazaexecutarii instalatiei de utilizare, avizata de operatorul SD, existenta la operatorul SD si/sau la consumator.
14.46.Repunerea în functiune a instalatiilor modificate /înlocuite conform cu art.14.45. se face în aceleasi conditii ca si pentru instalatiile noi.
14.47.Repunerea în functiune a instalatiilor dupa efectuarea reviziei tehnice, dupa repararea unei defectiuni si / sau întreruperea accidentala, se face conform instructiunilor specifice de utilizare si exploatare, numai dupa:
a)efectuarea controlului functionarii aparatelor / echipamentelor de masura, control, reglare si siguranta din componenta instalatiei de utilizare a gazelor naturale;
b)verificarea punerii în pozitia închis a tuturor armaturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.

1 Comentariu

  1. Mitica Luca spune:

    Buna ziua dorim sa va solicitam o cerere de oferta pentru reparatii instalatii de gaze.
    Va rugam sa ne contactati pentru a va pune la dispozitie Specificatia Tehnica aferenta in vederea intocmirii ofertei.
    Cu stima!

    mitica.luca@ratb.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *