TARIFE MENTENANTA INSTALATII GAZE

detalii
Documente necesare pentru verificare sau revizie instalatie gaze 
Notificare furnizor gaze- vezi modelnotificare
Proces Verbal Punere in Functiune instalatie - model pif
Schema izometrica instalatie gazemodel schema
Raport Verificare Centrala Termica , convector, instatnt preparare apa calda ( ISCIR )- in termen de valabilitate -LIVRETUL APARATULUI-1_Page_1
Document ce atesta curatarea cosurilor de fum - nu mai vechi de 6 luni- pentru sobe, convector si / sau centrale cu tiraj natural - adev coserit
Conditii OBLIGATORII pentru Functionarea in siguranta a instalatiei de gaze ( inclusiv pentru Asociatiile de Proprietari )
Conformitatea instalatiei fata de proiectul avizat
Existenta Sistemului de Detectie gaz metan compus din senzor si electrovana in termen de valabilitate -(ATENTIE- NU DOAR SENZOR !!!)
Existenta Grilei de ventilatie si priza de aer
Robinetii de inchidere de la centrala si/sau aragaz trebuie sa fie accesibili si functionali.
Racordul flexibil de la legatura de la aragaz si/sau centrala termica trebuie sa fie in termen de valabilitate